GPS HRA / CITY OUTDOOR - využite svoju logiku, orientáciu v priestore a užite si to:)

Dátum konania:
Miesto konania:
Dostupnosť: na dohodnutý termín
50.00 Cena bez DPH
60.00 OSÔB
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

GPS HRA / City outdoor game je mestská alebo lesná terénna aktivita pre tímy zostavená tak, aby bola napínavá, zábavná, plná osobných výziev, výnimočným spôsobom motivujúca k tímovej spolupráci. Dôraz je kladený najmä na dobrú komunikáciu, efektívne rozdelenie úloh v tíme, rýchlu a presnú analýzu úloh, svojich možností a následné stanovenie optimálneho postupu, ale aj na kreativitu, flexibilitu, orientačný zmysel a intuíciu.

City outdoor game v sebe spája outdoorové športové a adrenalínové aktivity (napr. hľadanie indícií na židovskom cintoríne, prestrelka pred Subclubom, skok z mosta Lafranconi, ...), logické úlohy a riešenie problémov, záťažové hry, špecifické úlohy týkajúce sa mesta, v ktorom sa program odohráva a je možné obohatiť ho vedomostnými otázkami o materskej spoločnosti. Jedinečným prvkom programu je využitie GPS zariadení, prostredníctvom ktorých tímy hľadajú jednotlivé stanoviská a úlohy.

Počet hodín programu City outdoor game je variabilný, je daný konkrétnymi cieľmi vopred stanovenými pre tím a výberom doplňujúcich športových a adrenalínovo zábavných aktivít. Všetky aktivity v programe sú dynamického charakteru. Tímy počas programu pracujú a pohybujú sa v meste samostatne, s lektormi sa stretávajú len na určených stanoviskách. To, ako sa členovia tímu popasovali s pripravenými úlohami a ako využili svoje možnosti je zrejmé z odpoveďového hárku a z počtu splnených úloh.

Hre dávame reálny námet podľa predmetu činnosti spoločnosti (napr. farmaceutická spoločnosť – zbieranie ingrediencií na výrobu antibiotika pre dané mesto, ...)

V cene je zahrnuté pri počte min. 20 osôb:

- príprava konceptu hry a obhliadka konkrétneho miesta, zapojenie civilistov, rekvizity a komparz, manažér hry, doprava do 200km,  a darček pre víťazov.

V prípade záujmu dokážeme pre klienta zebezpečiť aj miesto, kde sa bude event konať, ubytovanie, catering no proste urobiť to full servis. Tieto náklady ale nie sú zahrnuté v danej cene, budú sa účtovať po vzájomnej dohode na základe vami vybraných možností. Cena je len orientačná, výsledná suma bude závisieť od úrovne služieb.

Výsledná cena je orientačným odhadom celkovej sumy, jej finálna výška závisí od mnohých faktorov a platí pravidlo, čím vyšší počet účastníkov tým nižšia jednotková cena. K jej prepočtu dôjde po osobnom kontakte a ujasnení si detailov:)