Produkty

NESKORO VEČER S PETROM MARCINOM - známa talkshow, známi ľudia a zapojenie vaších hostí

Dostupnosť: na dohodnutý termín
Cena bez DPH: 116.67
140.00
OSÔB

Spolu s pánom Marcinom pre vás pripravíme hodinovprogram zaloenna overenej kombinácii talkshow NESKORO VEČER, hudobnch vstupov, zábavnch scénok ale HURIKÁN, CHODILI SME SPOLU.

Hlavnou témou programu bude výročie vo vašej firme, ktoré strávili vaši klienti alebo zamestnanci spolu s vašou firmou.

Koncept tohto programu je jednoduch, budú sa strieda:

- moderované vstupy
-
talkshow
-
hudobné vstupy

-
vtipné scénky

Talkshow - na pódium pozveme:
- napr. vá
ho generálneho riaditea, ktorého vyspovedáme vánou ale aj vtipnou
formou, o sa za tchto x rokov v spolonosti udialo, na o si spomína ako na najkrajiu chvíu, o bolo pre ho najvtipnejie o zail

- napr. najstarie pracujúceho zamestanca / klienta, aby si zaspomínal na zaiatky, na prvfax vo vaej firme, auto, ako sa pomaly ale isto spolonosrozvíjala a rástla

- napr. váho najtalentovanejieho zamestnanca / klienta, ktorsi môe spolu s pánom Marcinom zaspievaDUET

Vber tchto udí ale samozrejme záleí na ich ochote, vôli a ostatnch rôznch faktoroch. Toto je iba nánávrh, ale poda nás by bolo dobré zakonponovatchto udí do programu, pretoe celevent naberie osobncharakter, udia sa uvolnia, zaspomínajú a dobre sa zabavia.

Hudobné vstupy

Mono to vetci neviete ale pán Marcin je aj vynikajúci spevák. Vydal vlastné cédeko ale v podstate dokáe zaspievaakúkovek pesniku, pretoe je to multitalent. Medzi jednotlivmi vstupmi zaspieva niekoko starch známych hitov. Vber je ulen na vás. K pánovi Marcinovi sa môe hocikto pridaa mono aj celá sála.

Vtipné scénky

Medzi rozhovormi, hodobnmi vstupmi a moderovaním sa na pódiu objavia IKONY slovenského humoru a nezabudnutené postaviky v podaní pána Marcina, ktoré rozveselia publikum, porozprávajú svoj príbeh a zabezpeia skveú náladu  STROMOKOCÚR, MALÝ MIRKO, KRÍMEŠ, PANI MÁRIA.

DOPLNKY K PROGRAMU

Aby sme celému programu dodali pompéznos, dôleitosa ten správny groove, tak celpriestor krásne nasvietime, postavíme dostatone veké pódium, zabezpeíme kvalitnú zvukovú súpravu a pouijeme aj projekciu.
Na projekcii bude umiestnené logo spolo
nosti, budú sa tam púšťadokrútky urobené pred samotnm podujatím.

Tieto dokrútky nám budú slúina získanie asu pre pána Marcina, aby sa mohol rchlo prezliecdo iného kostmu resp. postavy.

POZVÁNKA
Navrhujeme natoikrátke video s pánom Marcinom, kde ich osobne pozve na vá
event a ten rozposlamailom vetkm pozvanm hosom.

HUDOBNPROGRAM - STARMANIA s Barborou Balúchovou - www.starmania.eu

Skupina Starmania je zdruenie, ktoré u10 rokov baví udí najväčšími eskmi a slovenskmi hitmi vetkch ias. Starmania je zloená vlune z profesionálnych muzikantov z prvej ligy popmusic. Mená ako Barbora Balúchová, Marcel Buntaj, Miki Michelík, Salko, netreba nikomu predstavova, sú sami zárukou vysokej kvality. Meradlom pri zostavovaní repertoáru bolo kritérium, e kadú pesniku Starmanie pozná kadoban iech a Slovenska.

V cene je zahrnuté pri počte min. 90  osôb:

- príprava konceptu, inštruktori podľa počtu účastníkov, doprava do 200km, ozvučenie eventu, hostesky, moderátor, prenájom jeepov, aktivity, večerný rogram a darček pre víťazov.

V prípade záujmu dokážeme pre klienta zebezpečiť aj miesto, kde sa bude event konať, ubytovanie, catering no proste urobiť to full servis. Tieto náklady ale nie sú zahrnuté v danej cene, budú sa účtovať po vzájomnej dohode na základe vami vybraných možností. Cena je len orientačná, výsledná suma bude závisieť od úrovne služieb.

Výsledná cena je orientačným odhadom celkovej sumy, jej finálna výška závisí od mnohých faktorov a platí pravidlo, čím vyšší počet účastníkov tým nižšia jednotková cena. K jej prepočtu dôjde po osobnom kontakte a ujasnení si detailov:)