INDOOR TRAINING - efektivita, dôvera a komunikácia

Dátum konania:
Miesto konania:
Dostupnosť: na dohodnutý termín
125.00 Cena bez DPH
150.00 OSÔB
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Ak sa členovia v tíme dobre poznajú, vytvára to väčší pocit súdržnosti a komunikácia sa stáva otvorenejšou, čím sa zvyšuje efektivita spätnej väzby. Dochádza k budovaniu vzájomnej dôvery, tím je uvoľnenejší, čo sa odrazí v jeho kreativite. Zároveň sa buduje štruktúra tímu a aj roly jednotlivých členov vzhľadom k úspešnému dosahovaniu cieľov.

Ponúkané služby

Príprava a zabezpečenie odborného vzdelávania a rozvoj soft skills zamestnancov
Príprava a realizácia výcvikov na kľúč podľa požiadavky klienta - tematické tréningy, sociálno psychologické hry, metódy aktívneho sociálneho učenia
Participácia na tvorbe tréningových plánov a obsahových náplní jednotlivých tréningov
Príprava a realizácia tréningov a workshopov
Vypracovanie tréningových študijných materiálov

Ponúkané témy

Outplacement – prechod na národný trh práce Time manažment
Stres manažment
Psychická záťaž a efektívne zvládanie záťaže Efektívny manažment a leadership

Coaching
Efektívna komunikácia

Tréning vieme doplniť o rôzne typy aktivít určených pre tímy aj jednotlivcov – diskusné aktivity, tvorivé aktivity a konštrukčné aktivity, vďaka ktorým dôjde k efektu prehĺbenia tréningu na danú tému.

Spolupracujeme s mnohými odborníkmi a vieme vám zabezpečiť tréning/prednášku na akúkoľvek tému.

V cene je zahrnuté pri počte min. 10 osôb:

- školiace materiály, couchovia, spotrebný materiál, doprava a výstup v podobe spätnej väzby

V prípade záujmu dokážeme pre klienta zebezpečiť aj miesto, kde sa bude event konať, ubytovanie, catering no proste urobiť to full servis. Tieto náklady ale nie sú zahrnuté v danej cene, budú sa účtovať po vzájomnej dohode na základe vami vybraných možností. Cena je len orientačná, výsledná suma bude závisieť od úrovne služieb.

Výsledná cena je orientačným odhadom celkovej sumy, jej finálna výška závisí od mnohých faktorov a platí pravidlo, čím vyšší počet účastníkov tým nižšia jednotková cena. K jej prepočtu dôjde po osobnom kontakte a ujasnení si detailov:)