ENERGIA VÍŤAZSTVA - športové celebrity, trocha pohybu a spomienky so zimomriavkami

Dátum konania:
Miesto konania:
Dostupnosť: na dohodnutý termín
158.33 Cena bez DPH
190.00 OSÔB
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Poznáte ten pocit, kesa vám nieo v ivote podarí, kevetko funguje tak ako má, kevám vyjde vysnívanbiznis alebo kenai “chlapci” dosiahnú obrovskúspech na medzinárodnom poli?

Ja ho poznám a vdy kesi na to spomeniem, tak mi prejde mráz po chrbte. Áno, bavíme sa o hokeji, o naej národnej pche a porte, ktorspája generácie, národ a je priamym producentom pozitívnej energie, ktorá sa po kadom úspechu naích portovcov íri zo slováka na slováka neuveritenou rchlosou.

A v dnenom ivote potrebuje kadz nás more pozitívnej energie a nikdy jej nie je dosa dos..... Dovolili sme si vyuitúto paralelu a ponúkame vám deplnpozitívnej energie, novch informácii, portu, fair play a zábavy. A nebojte sa tento denebude o ialench fyzickch vkonoch, tento debude o zábave a monosti vyskúasi ivot hokejistov na vlastnej koi....

Paralela portu, chuvíazia podávavdy profesionálne vkony sa dá vynikajúco pouiaj pri celkovej koncepcii eventu, teda môe sa pretaviuaj do samotnej konferencie a to prostredníctvom:

Vizuálov pri prezentáciách, potrebe vdy podávamaximalne vkony za kadch okolností, potrebe sledovasúpera, neustála inovácia a zlepovania sú nevyhnutné, vyhadávatalenty a len tch najlepích..

Po skonení konferencie bude pre vaích hostí pripravenpoobednoutdoorovprogram, ktorbude zaloenna pohybe, zábave a malej súaivosti.
Hostí si rozdelíme do viacer
ch tímov. Tím musí draspolu, ale nie je to podmienkou. Disciplíny sú vystavané tak, e ich môete absolvovasami ale aj spolu a vávkon sa zapoíta do celkového vsledku za tím. Veer vyhodnotíme najlep
ie tímy.

Disciplíny - Chárová bomba, Gáborikova muška, Rýchle nohy, Silný ako býk, Air hockey, Šatňový kráľ, Stiga hokej, X box hokej.

Veernprogram

Po dobrej veeri a neuveritench portovch vkonoch nasleduje veernprogram. Máme pre vás pripravené naozajstné prekvapenie.
Eventu sa zúčastnia legendy slovenského hokeja, ako je Jožko Golonka, Milan Jurčina, Miro Šatan, Marek Uram a iní a vy budete majedinenú monosspoznatchto PÁNOV HOKEJISTOV a zisti, e sú to inteligentní a príjemní udia v kadom detaile.

Pripravili sme pre vás talkshow, poas ktorej si pozriete zostrih tch najkrajích momentov z celej éry slovenského hokeja a pekne si rozoberieme vetky detaily, zákulisné informácie, vtipné príbehy a tie najkrajie góly a akcie naích chlapcov.

Program trvá cca 40 minút a jeho dĺžka je priamo úmerná diskusii, ktorá sa môe ale aj nemusí s pánmi hokejistami rozvinú. Po skonení programu príde na rad vyhodnotenie da , priom ceny najlepím tímom odovzdajú naši milí hostia.

Je moné e pozvanie príjme aj inreprezentant, záleí od mometálneho vyaenia a ochoty hráov.
Tento koncept sa dá realizovavo vetkch hoteloch, ktoré vám ponúkame.
Po skonení programu nasleduje zábava. Do tanca vám bude hravynikajúca skupina HOMOSAPIENS, ktorá hrá naivo vetky moné aj nemoné funkie hity. Majú dva vstupy po 40 minút a striedajú sa spolu s DJ-om.

V cene je zahrnuté pri počte min. 40  osôb:

- príprava konceptu, inštruktori podľa počtu účastníkov, doprava do 200km, ozvučenie eventu, hostesky, moderátor, športové legendy, aktivity, večerný rogram a darček pre víťazov.

V prípade záujmu dokážeme pre klienta zebezpečiť aj miesto, kde sa bude event konať, ubytovanie, catering no proste urobiť to full servis. Tieto náklady ale nie sú zahrnuté v danej cene, budú sa účtovať po vzájomnej dohode na základe vami vybraných možností. Cena je len orientačná, výsledná suma bude závisieť od úrovne služieb.

Výsledná cena je orientačným odhadom celkovej sumy, jej finálna výška závisí od mnohých faktorov a platí pravidlo, čím vyšší počet účastníkov tým nižšia jednotková cena. K jej prepočtu dôjde po osobnom kontakte a ujasnení si detailov:)