FAMILY DAY DEŇ HRDINOV - každé dieťa má svojich hrdinov

Dostupnosť: na dohodnutý termín
66.67 Cena bez DPH
80.00 OSÔB
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

DEHRDINOV

Kadé diea má svojích HRDINOV, i uje to TATO, MAMKA alebo aj niekto, kto sa stará o inch, zachrauje ivoty, pomáha, ale hlavne je vdy TAM keď človek potrebuje pomôc!

A urite kadé diea chcelo asporaz v ivote byHASIOM, POLICAJTOM, ZÁCHRANÁROM alebo len túilo urobinieo VEKÉ - nieo, o aspotrochu vylepí, zachráni alebo len poteí SVET a ich OKOLIE.

Samozrejmosou je, e títo hrdinovia sú predstavitemi tch najvyšších hodnôt v detskch oiach a slúia akovynikajúci VZOR pre ich správanie alebo iny.

Dovote, aby sme na dnenom DNI HRDINOV v krátkosti predstavili tchto IVCH HRDINOV a pomohli deom priblíiich prácu, nadenie, hodnoty, ktoré vyznávajú a nasadenie, niekedy ana hrane ich vlastného ivota.

Celdea program, ktorsme si pre vás pripravili bude o hrdinoch. Nebudete sa ale na hrdinov iba pozera, ale na chvíu sa nimi stanete aj VY.

Pre deti sme si pripravili rchlokurz základnch inností, ktoré nai hrdinovia reprezentujú. Samozrejme, e sa zabavíte, ale naím cieom je, aby si HLAVNE DETI ale aj dospelí odniesli so sebou aspozákladné znalosti ako reagova, kenapr. dedko odpadne, alebo zane doma horie, alebo sa poraníte.....proste sa stane vae DIEA na chvíu HRDINOM.

Kad, kto bude mazáujem dostane na zaiatku certifikát s vonmi miestami na peiatky. Po absolvovaní vetkch stanovíšť sa vae DIEA STANE OFICIÁLNYM LENOM HRDINSKEJ  HLIADKY Adostane od nás ODZNAK S LOGOM TEJTO HLIADKY.

Program, ktorsme si pre vás pripravili rozdelíme nadve asti.

Prvá je vedená ako HLAVNUKÁKOVPROGRAMa druhá sú SAMOTNÉ AKTIVITYpre deti aj dospelch.

10:00 zane oficálny program. Postupne sa hosom predstavia vetky zloky, ktoré sme zavolali.

Hasii - hasenie otvoreného oha, ukáka hydraulickch klietí, hasiace auto, na záver PENOVÁ SHOW PRE DETI
Záchranári - ukáka zásahu pri úraze, transportu pri zlomeninách, sanitka, húkanie

Canisterapia - vtipné, milé medzi demi obúbené cvienie so psíkmi, súae, rozvika
Zero waste - správny hrdina zachrauje aj Zem, EKO workshop o odpade, naom správaní sa a moností ako to napravizábavnou, ale aj edukatívnou formou.

Polícia - ukáka kynológie - psy plus policajné kone

Prí, získaj vedomosti, vyskúaj si a vzdelávaj sa a stanesa naím lenom:rodinná aktivita

striekanie hadicou, rodiia pumpujú a diea triafa plechovky

zvládnedchav hasiskom obleku / prilbe?

mini kurz resuscistácie - súaprvej pomoci

mini dopravné ihrisko - pravidlá cestnej premávky

cvienie psíkov , ovládanie psíkov, mojkanie

beh tunelom so psíkom na as
eko workshop
- vroba vlastného vrecka na peivo, zeleninu, o sa dá vyrobiz plastu, https:// www.youtube.com/watch?v=xEAOvFG1AmM interaktívne hry o odpade
vytrie
odpad na
as


A NA ZÁVER PENOVÁ SHOW (treba si doniesnáhradné obleenie:)

V cene je zahrnuté pri počte min. 100  osôb:

- príprava konceptu, hrdinovia, sedenie, aktivity, ozvučenie, moderátor, fotograf, doprava tímu a printy a odznaky.

V prípade záujmu dokážeme pre klienta zebezpečiť aj miesto, kde sa bude event konať, ubytovanie, catering no proste urobiť to full servis. Tieto náklady ale nie sú zahrnuté v danej cene, budú sa účtovať po vzájomnej dohode na základe vami vybraných možností. Cena je len orientačná, výsledná suma bude závisieť od úrovne služieb.

Výsledná cena je orientačným odhadom celkovej sumy, jej finálna výška závisí od mnohých faktorov a platí pravidlo, čím vyšší počet účastníkov tým nižšia jednotková cena. K jej prepočtu dôjde po osobnom kontakte a ujasnení si detailov:)