BRATISLAVSKÉ FIREMNÉ HRY - ideálny teambuilding pre vašich ľudí

Dostupnosť: 25. apríla 2020
Cena bez DPH: 25.00
30.00 OSÔB

V dnešnej uponáhľanej dobe je každá zmysluplne strávená minúta veľmi dôležitá. Naše svety oscilujú medzi tromi základnými piliermi a to prácou, rodinou a voľným časom.

Vytvorením konceptu bratislavských športových firemných hier sa snažíme spojiť všetko do jedného a to tak, aby sme z Vášho vzácneho času ukrojili čo najmenej, ale aby ste zasa mali možnosť podať čo najlepšie športové výkony a zmerať si sily s ostatnými kolegami, kamarátmi a konkurentmi z iných firiem.

PREČO VZNIKLI?

Hlavnou myšlienkou Bratislavských firemných hier je vytvorenie tradície športových hier v hlavnom meste. Pre súťažiace firmy sú Bratislavské firemné hry najjednoduchšia forma firemnej akcie pre zamestnancov i klientov, predstavujú príležitosť na vytváranie nových obchodných príležitostí, nadviazanie neformálnych vzťahov a je to spôsob prezentácie priamo počas podujatia i prostredníctvom mediálnych partnerov akcie.

POZITÍVA A DÔVODY

Prepojenie firiem neformálnym, ale zároveň tým najlepším spôsobom: ŠPORTOM / Areál jazera Kuchajda a jeho priľahlé časti poskytujú

ideálny priestor na väčšinu tradičných i netradičných športov / Stmelenie svojho tímu a firemného ducha najefektívnejšou cestou: ŠPORTOM / Zažiť pocit radosti a kolegiality, keď sa Vám podarí získať výhru spoločnými silami / Zdravá súťaživosť na ihrisku nikdy nie je zlá / Ideálna forma teambuildingu pod záštitou starostu Bratislava Nové Mesto / Nemusíte nikam cestovať, večer ste doma pri rodine / Vďaka Kuchajde a blízkym športoviskám vzniká obrovský potenciál na rast a rozširovanie do budúcnosti /

Výborná mediálna podpora, novinári, mediálne agentúry a média postavia svoj vlastný tím Networking / Podporíme dobrú vec

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ

/ muži, ženy bez vekového obmedzenia / podmienkou je dobrý zdravotný stav a schopnosť odhadnúť svoje možnosti

/ účastníkmi hier sú firmy bez limitovania oblastí podnikania, či lokality pôsobenia

/ každá firma môže postaviť svoj tím v ktorejkoľvek kolektívnej alebo individuálnej disciplíne

/ ideálne je postaviť taký tím, ktorý dokáže

absolvovať a pokryť všetky športy, pretože sa hrá o celkové víťazstvo a o putovný pohár

/ maximálny počet členov v tíme je 20, ale nie je limitovaný počet tímov za firmu

/ profesionálni športovci nemajú vstup zakázaný 

A aby Vaša rodina neprišla skrátka, tak ju na Kuchajde tiež radi uvidíme.

VIAC INFORMÁCII NÁJDETE NA STRÁNKE WWW.LSPGAMES.SK