FATRANSKÝ PRECHOD - turistika, bicykle, rafting, vlak a super jedlo:)

Dátum konania:
Miesto konania:
Dostupnosť: na dohodnutý termín
100.00 Cena bez DPH
120.00 OSÔB
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Tento koncept je výslovne lade do OUTDOORU a celý sa odohráva v nádhernej Malej Fatre. Ak ste nadšencom turistiky, pohybu, adrenalínu a radi trávite čas v prírode, tak tento program je určený práve pre vás.

Celevent začína pri hoteli. Po príchode vás oboznámime s priebehom akcie, pravidlami, rozdáme tartovacie balíky a uríme, ktoré tímy kde zaínajú a o bude vaou prvou úlohou. Niektoré tímy zanú plniaktivity pri hoteli, ostatné pôjdu k lanovke, iné priamo na lanovku. Plnením úlh sa bude presúvapomaly k jednotlivm cieom.

TRASA:

Hotel Boboty - Lanovka na Chleb - Snilovské sedlo - Chata pod Chlebom - Šutovský vodopád - Šutovo.

13km, 3 hodíny turistiky, 1 hodina stavba plavidla, 30 minút bicykle, 1 hodina splav SPOLU 7 HODÍN

Zdravím a!
Cieom tohto textu nie je povedati o a dnes aká a ako to prekoná. Cieom je, aby si sa oboznámil so základnmi informáciami, ktoré budepoas dneného da potrebova. Dôleitm pravidlom da je heslo ím viac do hry vlo, tm viac z nej môezíska“. Nezabudni na neho pri kadom pomyslení poruinejaké pravidlo. Dnes celdestrávivonku, aktívne, tak dúfam, e si na to pripraven. Ako by to inak bolo keby si sa celdenenaháal za pokladom. Samozrejme aj dnes to tak bude.
Ako sa k nemu dostane? Cestou je pre teba a tvojich kolegov pripravench niekoko úloh, ktoré pokiasplní, tak dostanepotrebné ísla, ktoré si doplnído vzorca, ktordostanena konci da.
Vetko o cestou získasi odlo, môeto ete potrebova. Celtvoj postup je nastaven, tak e idez miesta na miesto pomocou GPS prístroja a inch pomôcok, ktoré získacestou. Ste štyri tímy nesúaíte proti sebe, vaim spolonm cieom je nájspoklad a otvoriho. Ako, sa dozviepostupne.
V obálke má celvátím olíka. Tento olík vás neoprávuje niektorú úlohu vynechaa získaza u indíciu. olíka môete pouiiba v prípade nesplnenia úlohy, teda urobíte vetko pre to, aby ste úlohu splnili, no nepodarilo sa vám to.

V cene je zahrnuté pri počte min. 30 osôb:

- príprava konceptu, inštruktori podľa počtu účastníkov, doprava, turistickí sprievodcovia, rafting, bycikle, lanovka, tímové aktivity a darček pre víťazov.

V prípade záujmu dokážeme pre klienta zebezpečiť aj miesto, kde sa bude event konať, ubytovanie, catering no proste urobiť to full servis. Tieto náklady ale nie sú zahrnuté v danej cene, budú sa účtovať po vzájomnej dohode na základe vami vybraných možností. Cena je len orientačná, výsledná suma bude závisieť od úrovne služieb.

Výsledná cena je orientačným odhadom celkovej sumy, jej finálna výška závisí od mnohých faktorov a platí pravidlo, čím vyšší počet účastníkov tým nižšia jednotková cena. K jej prepočtu dôjde po osobnom kontakte a ujasnení si detailov:)